فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

نوامبر 2, 2017

دروغ شاخ دار سفر به ماه (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
می 6, 2020

فرق شما با این آدم

وقتی اصل جنس اینجاست.
آوریل 17, 2020

The Usual Suspects

اصلاً به عقل جن نمیرسه که...
آوریل 8, 2020

What we can control

و چیزایی که نمیتونیم کنترل کنیم...
آوریل 2, 2020

از کجا به کجا نگاه میکنی

دقیقاً همینه
آوریل 2, 2020

۲۰ سال

واقعاً این همه سال شد؟!
مارس 30, 2020

X-Men: Days of Future Past

باید از درون بجوشه

You always succeed in producing a result

Tony Robbins