فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

آبان ۱۱, ۱۳۹۶

سفر به ماه؟ (بخش اول)

"سفر به ماه" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
تیر ۲۹, ۱۳۹۷

The Talent Code

زیاد خراب کن تا درست بشی.
تیر ۲۵, ۱۳۹۷

فرمول تضمینی برای بدبختی

وقتی بدبخت شدن انقدر آسون و در دسترسه. هورا!
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

شاعرانه ای از یک دو پا

سیب یا گلابی؟ مساله این است.
تیر ۱۹, ۱۳۹۷

سَرِ پا

تصمیم با خودتونه
تیر ۱۹, ۱۳۹۷

بیچارگی آموزیده

دیدی نشد؟ این بارَم نمیشه. دیدی نشد؟ این بارَم نمیشه.
تیر ۱۹, ۱۳۹۷

Peer Group

هر روز ورزش، 16 دقیقه 47 ثانیه

You always succeed in producing a result

Tony Robbins