فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

نوامبر 2, 2017

دروغ شاخ دار سفر به ماه (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
آوریل 2, 2020

از کجا به کجا نگاه میکنی

دقیقاً همینه
آوریل 2, 2020

۲۰ سال

واقعاً این همه سال شد؟!
مارس 30, 2020

X-Men: Days of Future Past

باید از درون بجوشه
مارس 25, 2020

The Bourne Identity

این دانشه نه اونایی که ...
مارس 25, 2020

Half-Life: Alyx

سلام به عصر جدید.
مارس 24, 2020

IRONMAN

زهری شیرین...

You always succeed in producing a result

Tony Robbins