فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

نوامبر 2, 2017

دروغ شاخ دار سفر به ماه (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
فوریه 15, 2020

قدرت Possibility

چقدر همه چیز عجیبه.
ژانویه 31, 2020

راز خوشبختی

نه اون نیست که شما رفتی تو فکرش.
ژانویه 28, 2020

آدم کوچولو ها

وقتی هرکول مربی مهد کودک می شود!
ژانویه 23, 2020

یک طلاق دیگه

همه خوشحالن، نه؟
ژانویه 16, 2020

human relations

واقعاً عجیب نیست؟
ژانویه 4, 2020

اینارو کی آورده؟

چرا اینا اینجور هستن؟

You always succeed in producing a result

Tony Robbins