فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

نوامبر 2, 2017

دروغ شاخ دار سفر به ماه (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
نوامبر 28, 2019

واگن، صدا، عجیب ترین چیز

من بعید میدونم...
نوامبر 28, 2019

گل، نور آفتاب، ریاضیات دوم ابتدایی

باهاشون جمله بسازید.
نوامبر 12, 2019

خیلی به فکرتونیم!

وقتی دیگران خیلی زیاد به فکر ماها هستن و خودمون نیستیم...
نوامبر 6, 2019

زندگیه “خاکِشیری”

نتیجه ی تازه ترین تحقیقات دانشمندان.
نوامبر 6, 2019

اگر رفتی تو دیوار اینو بخون

جون من اگه نرفتی نخون.
نوامبر 3, 2019

بیش فعالی کودک یا نون دونی شما؟

وقتی درد بشریت رو دوشت سنگینی میکنه!(جان؟)

You always succeed in producing a result

Tony Robbins