فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

نوامبر 2, 2017

دروغ شاخ دار سفر به ماه (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
ژانویه 28, 2020

آدم کوچولو ها

وقتی هرکول مربی مهد کودک می شود!
ژانویه 23, 2020

یک طلاق دیگه

همه خوشحالن، نه؟
ژانویه 16, 2020

human relations

واقعاً عجیب نیست؟
ژانویه 4, 2020

اینارو کی آورده؟

چرا اینا اینجور هستن؟
دسامبر 26, 2019

Empire State Building

از آب کره می گیریم...!
نوامبر 28, 2019

واگن، صدا، عجیب ترین چیز

من بعید میدونم...

You always succeed in producing a result

Tony Robbins