فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

آبان ۱۱, ۱۳۹۶

سفر به ماه؟ (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
مرداد ۲۹, ۱۳۹۸

یک بطری و من

هر کاری از کلی گام تشکیل شده
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

قانون خر طلایی

هر کاری از کلی گام تشکیل شده
مرداد ۲۵, ۱۳۹۸

وقتی صدا حرکته

حرکت تصویره و یا اصلاً همه چیز همه چیزه
مرداد ۲۵, ۱۳۹۸

ماسک

ماسک ماست یا ماسک هلو یا ماسک میوه های زمستونی؟
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

وقتی سی ثانیه هم نیس، وقتی یک ساعت هم کمه

این همه تفاوت از کجا میاد
تیر ۳۰, ۱۳۹۸

سوال یا جواب؟

چقدر مفهموم زیبایی گفتندبیدندیندی

You always succeed in producing a result

Tony Robbins