فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

آبان ۱۱, ۱۳۹۶

دروغ شاخ دار سفر به ماه (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
مهر ۲۳, ۱۳۹۸

اینم تموم شد

ما این هستیم، چی؟
مهر ۲۲, ۱۳۹۸

Across the stars, Love theme

آفرینش این موسیقی از کجاست؟
مهر ۲۱, ۱۳۹۸

چرا مشاور شدی؟

چیزی که اینجا تو این دانشگاه براشون مهم نیست.
مهر ۲۰, ۱۳۹۸

فقط کافیه گوش کنید

با گوش های خرگوش گوش کنید.
مهر ۱۱, ۱۳۹۸

تهدید، تحدید یا ته دیگ

چرا واقعاً؟
مهر ۱۱, ۱۳۹۸

ADD یا ای دیدی ندیدی

هرچی دیدی از چشم خودت دیدی چون با ما مخالفی!

You always succeed in producing a result

Tony Robbins