فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

آبان ۱۱, ۱۳۹۶

سفر به ماه؟ (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

این یا اون؟

mask or instrument
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

چی باعث چی میشه

وقتی یه آهنگساز اینجوره گناه من چیه؟
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸

اگه ول نکنی ول نمیشه

If you don’t give up, ideas start coming.
شهریور ۲, ۱۳۹۸

جایی که انتظار نمیره

بلیف هایی که به ریفرنس های الکی وصلن
مرداد ۲۹, ۱۳۹۸

یک بطری و من

هر کاری از کلی گام تشکیل شده
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

قانون خر طلایی

هر کاری از کلی گام تشکیل شده

You always succeed in producing a result

Tony Robbins