تیر ۲۶, ۱۳۹۸

دنیای من، دنیای تو

واقعا انقدر تابلو؟ بله انقدر تابلو.
تیر ۲۵, ۱۳۹۸

طعم هویج

آیا کبابی هست که بتونه جای هویج رو بگیره؟
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

کمی تا قسمتی آزادی

وقتی یه عکس بوی خوب آزادی میده
تیر ۱۶, ۱۳۹۸

بازیه تموم نشدنی

وقتی این هست ولی اونی نیست که باید باشه
تیر ۱۴, ۱۳۹۸

مدرسه

برام مهم نیست کی چی میگه ولی نظر من اینه که...
تیر ۱۴, ۱۳۹۸

بی نظیرترترترترترترترین

کی گفته همش باید بی نظیرترین باشه؟
تیر ۱۲, ۱۳۹۸

چرا چی چه معنی ای داره؟

دریافت ما از رخداد های بیرون تر تر از خودمون چرا انقدر عجیبه.
تیر ۱۱, ۱۳۹۸

وقتی چیزا یه معنی دیگه دارن

وقتی هویج به معنی آدم متشخص استفاده می شود.
تیر ۱۰, ۱۳۹۸

چرا اونا آره ولی خودمون نه؟

وقتی اینا برای جیب ما برنامه ریزی میکنن ولی خودمون برای فکر و ذهن خودمون "نه برنامه بریزیندی"؟