دی ۵, ۱۳۹۶

چه آدمهایی

کمی تا قسمتی از عمر ما بر فناست اگر
دی ۴, ۱۳۹۶

خَر کَمالیسم

مرده ی این نکات نابود کننده ام
دی ۲, ۱۳۹۶

Rich Dad, Poor Dad Aha Moments

یکم از ابتدای کتاب rich dad poor dad رو بخونید.
آذر ۲۲, ۱۳۹۶

اونها، زندگی میکنن!

They live, We sleep
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

Rich Dad, Poor Dad

چه دانشی که خیلی دیر باهاش آشنا شدم...!
آذر ۱۵, ۱۳۹۶

جنگ های جهانی

چه کیفی میده وقتی جنگی راه بندازی و به دو طرف درگیری کمک کنی خوب همدیگه رو نابود کنن...!
آذر ۶, ۱۳۹۶

افسانه ی سیاره ی هویج ها

افسانه ی زیبایی در مورد هویج ها. توصیه میکنم از دستش ندید...!
آبان ۱۱, ۱۳۹۶

سفر به ماه؟ (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

سفر به ماه (بخش دوم)

ذهن انسان خیلی شگفت انگیزه. در واقع ما درکی رو که از جهان پیرامون خودمون داریم، از طریق زندگی کردن در دنیایی که خودمون تو ذهنمون از قبل به مرور ساختیم بدست میاریم. بله! تو ساخته ی ذهن خودمون زندگی میکنیم.