آبان ۷, ۱۳۹۶

سفر به ماه (بخش پنجم)

آیا تا به حال پریدن فیوز رو دیده اید؟
آبان ۶, ۱۳۹۶

سفر به ماه (بخش ششم)

من از بچگی نیل آرمسترانگ رو دوست داشتم. ولی وقتی دروغ میگه دیگه دیگه دیگه دوسش ندارم.
آبان ۴, ۱۳۹۶

سفر به ماه (بخش هفتم)

چطور داستان Apollo رو تو استودیو ساختند.