اکتبر 28, 2017

سفر به ماه (بخش ششم)

من از بچگی نیل آرمسترانگ رو دوست داشتم. ولی وقتی دروغ میگه دیگه دیگه دیگه دوسش ندارم.
اکتبر 26, 2017

سفر به ماه (بخش هفتم)

چطور داستان Apollo رو تو استودیو ساختند.