ژانویه 31, 2020

راز خوشبختی

نه اون نیست که شما رفتی تو فکرش.
ژانویه 28, 2020

آدم کوچولو ها

وقتی هرکول مربی مهد کودک می شود!
ژانویه 23, 2020

یک طلاق دیگه

همه خوشحالن، نه؟
ژانویه 16, 2020

human relations

واقعاً عجیب نیست؟
ژانویه 4, 2020

اینارو کی آورده؟

چرا اینا اینجور هستن؟
دسامبر 26, 2019

Empire State Building

از آب کره می گیریم...!
نوامبر 28, 2019

واگن، صدا، عجیب ترین چیز

من بعید میدونم...
نوامبر 28, 2019

گل، نور آفتاب، ریاضیات دوم ابتدایی

باهاشون جمله بسازید.
نوامبر 6, 2019

زندگیه “خاکِشیری”

نتیجه ی تازه ترین تحقیقات دانشمندان.