شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

چی باعث چی میشه

وقتی یه آهنگساز اینجوره گناه من چیه؟
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸

اگه ول نکنی ول نمیشه

If you don’t give up, ideas start coming.
شهریور ۲, ۱۳۹۸

جایی که انتظار نمیره

بلیف هایی که به ریفرنس های الکی وصلن
مرداد ۲۹, ۱۳۹۸

یک بطری و من

هر کاری از کلی گام تشکیل شده
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

قانون خر طلایی

هر کاری از کلی گام تشکیل شده
مرداد ۲۵, ۱۳۹۸

وقتی صدا حرکته

حرکت تصویره و یا اصلاً همه چیز همه چیزه
مرداد ۲۵, ۱۳۹۸

ماسک

ماسک ماست یا ماسک هلو یا ماسک میوه های زمستونی؟
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

وقتی سی ثانیه هم نیس، وقتی یک ساعت هم کمه

این همه تفاوت از کجا میاد
تیر ۳۰, ۱۳۹۸

سوال یا جواب؟

چقدر مفهموم زیبایی گفتندبیدندیندی