تیر ۲۹, ۱۳۹۸

یه ذهن مردونه

مشکلات رو حل میکنیم
تیر ۲۹, ۱۳۹۸

من و میدون

کشفیات اول صبح جمعه توی میدون میوه و تره بارگ
تیر ۲۹, ۱۳۹۸

فلفل فلفلانی

وقتی زندگی مثل بازی های اندروید"مود" میشه
تیر ۲۶, ۱۳۹۸

دنیای من، دنیای تو

واقعا انقدر تابلو؟ بله انقدر تابلو.
تیر ۲۵, ۱۳۹۸

طعم هویج

آیا کبابی هست که بتونه جای هویج رو بگیره؟
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

کمی تا قسمتی آزادی

وقتی یه عکس بوی خوب آزادی میده
تیر ۱۶, ۱۳۹۸

بازیه تموم نشدنی

وقتی این هست ولی اونی نیست که باید باشه
تیر ۱۴, ۱۳۹۸

بی نظیرترترترترترترترین

کی گفته همش باید بی نظیرترین باشه؟
تیر ۱۲, ۱۳۹۸

چرا چی چه معنی ای داره؟

دریافت ما از رخداد های بیرون تر تر از خودمون چرا انقدر عجیبه.