بهمن ۱۲, ۱۳۹۶

Psychology Of Persuasion

وقتی همه دوست دارن ما رو مَخمَلی کنن
دی ۱۷, ۱۳۹۶

ترس از لولو

لولوهایی که ترس ازشون زندگی آدم ها رو نابود کرده
دی ۷, ۱۳۹۶

I had no idea

اگر زودتر از خواب بیدار شیم شن شون
دی ۵, ۱۳۹۶

چه آدمهایی

کمی تا قسمتی از عمر ما بر فناست اگر
دی ۴, ۱۳۹۶

خَر کَمالیسم

مرده ی این نکات نابود کننده ام
دی ۲, ۱۳۹۶

Rich Dad, Poor Dad Aha Moments

یکم از ابتدای کتاب rich dad poor dad رو بخونید.
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

Rich Dad, Poor Dad

چه دانشی که خیلی دیر باهاش آشنا شدم...!