فکرشو کن سر این میز
کنار یه ساحل نارگیلی هستی
از یکیش بردار و بو کن

نوامبر 2, 2017

دروغ شاخ دار سفر به ماه (بخش اول)

"سفر به ماه(؟)" بدون شک یکی از شور انگیز ترین موضوعات علمی این چند دهه ی گذشته حساب میشه.
سپتامبر 8, 2020

Real teachers vs Fake teachers

چرا یه مشت آدم نادان یه مشت آدم نانادان رو تو مشت دارن؟یه مشت آدم تو آدما نیست که شاخ در بیاره؟
آگوست 15, 2020

David letterman

مردی که زیاد خندوند
می 6, 2020

فرق شما با این آدم

وقتی اصل جنس اینجاست.
آوریل 17, 2020

The Usual Suspects

اصلاً به عقل جن نمیرسه که...
آوریل 8, 2020

What we can control

و چیزایی که نمیتونیم کنترل کنیم...
آوریل 2, 2020

از کجا به کجا نگاه میکنی

دقیقاً همینه

You always succeed in producing a result

Tony Robbins