نوامبر 28, 2019

گل، نور آفتاب، ریاضیات دوم ابتدایی

باهاشون جمله بسازید.
نوامبر 6, 2019

زندگیه “خاکِشیری”

نتیجه ی تازه ترین تحقیقات دانشمندان.
نوامبر 6, 2019

اگر رفتی تو دیوار اینو بخون

جون من اگه نرفتی نخون.
نوامبر 3, 2019

بیش فعالی کودک یا نون دونی شما؟

وقتی درد بشریت رو دوشت سنگینی میکنه!(جان؟)
اکتبر 24, 2019

آیا چیزی بگم، آیا چیزی نگم؟

وقتی ماه رو نشون میدی و اونا میگن ناخنت بلند شده!
اکتبر 15, 2019

اینم تموم شد

ما این هستیم، چی؟
اکتبر 14, 2019

Across the stars, Love theme

آفرینش این موسیقی از کجاست؟
اکتبر 13, 2019

چرا مشاور شدی؟

چیزی که اینجا تو این دانشگاه براشون مهم نیست.
اکتبر 12, 2019

فقط کافیه گوش کنید

با گوش های خرگوش گوش کنید.