می 18, 2018

شدنی

راز خفن بشریت
فوریه 1, 2018

Psychology Of Persuasion

وقتی همه دوست دارن ما رو مَخمَلی کنن
ژانویه 7, 2018

ترس از لولو

لولوهایی که ترس ازشون زندگی آدم ها رو نابود کرده
دسامبر 28, 2017

I had no idea

اگر زودتر از خواب بیدار شیم شن شون
دسامبر 26, 2017

چه آدمهایی

کمی تا قسمتی از عمر ما بر فناست اگر
دسامبر 25, 2017

خَر کَمالیسم

مرده ی این نکات نابود کننده ام
دسامبر 23, 2017

Rich Dad, Poor Dad Aha Moments

یکم از ابتدای کتاب rich dad poor dad رو بخونید.
دسامبر 12, 2017

Rich Dad, Poor Dad

چه دانشی که خیلی دیر باهاش آشنا شدم...!