سپتامبر 25, 2019

Muscle memory چیست؟

با رسم شکل و فرمول توضیح دهید.
سپتامبر 24, 2019

به معارفه می رویم

عایا معارفه این بود و ما نمیدانستیمیدندیندوندی؟
سپتامبر 11, 2019

این یا اون؟

mask or instrument
سپتامبر 11, 2019

چی باعث چی میشه

وقتی یه آهنگساز اینجوره گناه من چیه؟
سپتامبر 1, 2019

اگه ول نکنی ول نمیشه

If you don’t give up, ideas start coming.
آگوست 24, 2019

جایی که انتظار نمیره

بلیف هایی که به ریفرنس های الکی وصلن
آگوست 20, 2019

یک بطری و من

هر کاری از کلی گام تشکیل شده
آگوست 17, 2019

قانون خر طلایی

هر کاری از کلی گام تشکیل شده
آگوست 16, 2019

وقتی صدا حرکته

حرکت تصویره و یا اصلاً همه چیز همه چیزه