تیر ۱۱, ۱۳۹۸

وقتی چیزا یه معنی دیگه دارن

وقتی هویج به معنی آدم متشخص استفاده می شود.
تیر ۱۰, ۱۳۹۸

چرا اونا آره ولی خودمون نه؟

وقتی اینا برای جیب ما برنامه ریزی میکنن ولی خودمون برای فکر و ذهن خودمون "نه برنامه بریزیندی"؟
تیر ۳, ۱۳۹۸

پیدا میکنم اگر…

چرا پیدا میکنم و چرا پیدا نمیکنم. مسأله این است.
تیر ۲, ۱۳۹۸

درخت بادام هوایی

واقعا یه درخت بادام چرا اینجور فکر میکنه؟
بهمن ۲, ۱۳۹۷

زنده ماندن در شرایط “هلو”

ما سوار بر شرایط یا شرایط سوار ما؟
دی ۱۰, ۱۳۹۷

۱۲ سالگی

معنیه زندگی چیه؟
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

کباب!

ملاصدرا چه کبابی زده که شد ملاصدرا؟
مهر ۲۸, ۱۳۹۷

۱۰۰۹

من عاشق این عددم...
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

بیا تو تجربه ی من لطفاً!

رابطه ی دو انسان به فارسی یعنی چی؟