آگوست 10, 2019

وقتی سی ثانیه هم نیس، وقتی یک ساعت هم کمه

این همه تفاوت از کجا میاد
جولای 21, 2019

سوال یا جواب؟

چقدر مفهموم زیبایی گفتندبیدندیندی
جولای 20, 2019

یه ذهن مردونه

مشکلات رو حل میکنیم
جولای 20, 2019

من و میدون

کشفیات اول صبح جمعه توی میدون میوه و تره بارگ
جولای 20, 2019

فلفل فلفلانی

وقتی زندگی مثل بازی های اندروید"مود" میشه
جولای 17, 2019

دنیای من، دنیای تو

واقعا انقدر تابلو؟ بله انقدر تابلو.
جولای 16, 2019

طعم هویج

آیا کبابی هست که بتونه جای هویج رو بگیره؟
جولای 15, 2019

کمی تا قسمتی آزادی

وقتی یه عکس بوی خوب آزادی میده
جولای 7, 2019

بازیه تموم نشدنی

وقتی این هست ولی اونی نیست که باید باشه